ceturtdiena, 2014. gada 10. aprīlis

Velobrauciens par bibliotēkām

15. maijā Kuldīgas Galvenā bibliotēka aicina ikvienu bibliotēkas lietotāju, sadarbības partneri  vai bibliotēkas draugu piedalīties "Velobraucienā par bibliotēkām".
Starptautiskā mērogā "Cycling for libraries" ir brauciens ar velosipēdiem vairāk nekā 600 kilometru garumā, lai apspriestu svarīgus jautājumus nozarē un rastu problēmu risinājumus, sarunājoties, diskutējot, apmeklējot bibliotēkas un tiekoties ar bibliotēku atbalstītājiem.
Tomēr 600 km ir samērā garš posms un ne katrs spēj tādā braucienā piedalīties, tādēļ tiek organizēti arī vietējas nozīmes "Velobraucieni par bibliotēkām" (local Cyc4lib tours). Šogad šādu vietējo velobraucienu organizē arī Kuldīgas Galvenā bibliotēka.

Brauciena maršruts būs aptuveni 40 km garš, kura laikā tiks apskatītas 4  Kuldīgas novada bibliotēkas, uzzinot un ieraugot katras bibliotēkas individualitāti un pienesumu vietējai kopienai. Bibliotēku iepazīšanas brauciena vienojošais motīvs ir "Bibliotēkas ceļ tiltus" (Libraries building bridges), jo bibliotēkas ceļ tiltu starp vietējās kopienas iedzīvotājiem, organizācijām, starp bibliotēkām, to lasītājiem Latvijā un pat pasaulē.
Velobrauciena laikā dalībnieki cels kopīgu tiltu, iekļaujot tajā savu vienreizīgo, īpašo devumu vietējās kopienas attīstībā, kā arī tiks sekmēta domapmaiņa starp lietotājiem un bibliotekāriem.
Informācija par akciju :
http://www.cyclingforlibraries.org/    un https://www.facebook.com/cyc4lib

Dalībnieku reģistrēšanās līdz 30. aprīlim e-pastā sanita.tilgale@kuldiga.lv vai 26477986

Velobraucienā var piedalīties ikviens iedzīvotājs no jebkura maršruta punkta sākot no 16. gadu vecuma.

9:00 – 9:30 Ierašanās Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.  Reģistrācija, norādījumi par braucienu. Laimas Osteles (Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktore) uzruna.
9:30 – izbraukšana no Kuldīgas Galvenās bibliotēkas;
9:50 – Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēkas apmeklējums;
11:45 – Kurmāles pagasta Vilgāles bibliotēkas apmeklējums;
12:15 – pusdienas pie Vilgāles ezera;
12:45 – Izbraukšana no Vilgāles;
14:15 – Snēpeles pagasta bibliotēkas apmeklējums;
15:30 – Pelču bibliotēkas apmeklējums;
15:50 – Velobrauciena noslēgums izvērtējot brauciena laikā gūto pieredzi pie lielā zupas katla Pelču pils parka. Grupas kopīgs foto un video sveiciens akcijas organizatoriem un dalībniekiem citās pasaules valstīs. 

Nav komentāru: