ceturtdiena, 2017. gada 24. augusts

Atvadas no vasaras brīvlaika

24.augusta pēcpusdienā jaunie padurnieki piedalījās pasākumā "Atvadas no vasaras brīvlaika". Pasākums tapa sadarbojoties Padures pagasta kultūras darba organizatorei, Padures muižas saimniekiem un Padures pagasta bibliotēkai.Pasākuma apmeklētājus iepriecināja Kuldīgas Bērnu un Jauniešu centra radošās mūzikas grupas jaunieši ar koncertu. Vēlāk saimnieces, Aivas Miezītes,  pavadībā varēja doties ekskursijā pa Padures muižas telpām, baudīt tēju ar saldumiem un ļauties sejas apgleznošanai. Mazas dāvaniņas saņēma tie bērni, kuri jau no 1. jūnija čakli iesaistījās projektā "Bērnu un Jauniešu Žūrija 2017".