piektdiena, 2011. gada 23. decembris

"Bērnu un jauniešu žūrija"noslēgusies22. decembrī, skaitā 9 paši čaklākie "Bērnu un jauniešu žūrijas" lasītāji, kuri mācās Padures skolā, saņēma dāvanas par godam paveikto darbu. Pavisam projektā pieteicās 15 dalībnieki, bet līdz galam izturēja, un visas grāmatas izlasīja 12 bērni.

Gads gandrīz noslēdzies22.decembrī ar svētku pasākumu aktīvākajiem Priedaines bibliotēkas lietotājiem gandrīz noslēdzies šis darba gads. Ar savu grāmatu par Vārtājas brīnummeiteni mūs iepazīstināja Ivars Freibergs. Pārrunājām - cik salīdzinoši viegli ir grāmatu uzrakstīt, bet daudz grūtāk - to izdot.Bibliotekāres Dainas un Lāsmas sagatavotajās prezentācijās atskatījāmies uz šo gadu bibliotēkas dzīvē, atceroties pasākumus un izstādes, pārrunājot populārākās grāmatas. Bet kā jautrs mirklis izvērtās pasākuma apmeklētāju tikšanās ar Ziemassvētku vecīti. Tā kā mums trāpījās ļoti aktīvs Ziemassvētku vecītis, nācās ne vien skaitīt pantiņus, lai nopelnītu dāvaniņas, bet arī dejot un dziedāt.

trešdiena, 2011. gada 21. decembris

Vainadziņi un svētbildes

No 15. decembra mūsu bibliotēkā apskatāma padurnieka - ziedaudzētāja ANDRA PELĒKĀ vainadziņu izstāde un padurnieces - rokdarbnieces ANDRAS RĒVALDES izšūtās ikonas.

Rotājam eglīti
Mūsu bibliotēkas mazie lasītāji ar lielu prieku piekrita paši izgatavot rotājumus bibliotēkas eglītei, kura nu priecē visus apmeklētājus.
otrdiena, 2011. gada 20. decembris

piektdiena, 2011. gada 16. decembris

Bērnu žūrijas noslēgums Ēdoles bibliotēkā

Pie lielās egles
Pie galda bibliotēkā


Zīmuļu asināmie

Grāmatzīmes no afišas


Ēdoles pagasta bibliotēkā Bērnu un Jauniešu žūrija"Lasi un piedalies" ir noslēgusies. Pavisam žūrijā lasīja un piedalījās9 bērni 3. -4. un 5. -7. grupā

Noslēguma pasākumā katrs bērns no bibliotekāres saņēma zīmuļu asināmo un gabaliņu garšīgas tortes.


Sagriežot afišas izveidojām grāmatzīmes.
Gaismas ceļos

Aijas Vīnakmenes fotogrāfijās iemūžināts gaismas ceļš no novembra līdz februārim. Saules gaisma, sveču gaisma, mēness gaisma, baltais sniega mirdzums. Laikā, kad aiz loga ir decembra vidus, bet Dabas māte vēl zemi nav pārklājusi ar balto sniega villaini, Aijas sniegotās fotogrāfijas ienes bibliotēkā zināmu gaišumu un svētku noskaņu.

Daudzām fotogrāfijām Aija ir uzrakstījusi atbilstošu dzejolīti, ar kuriem var iepazīties bibliotēkā.


...Gads ar gadu savu zīmējumu rada! Pelīte ar nadziņiem... Vērsītis ar radziņiem... Kam šai laikā- Laimes zvaigzne tiks? Kam? Tam? Kur? Tur? /A.Vīnakmene/

trešdiena, 2011. gada 14. decembris

Datorkursi beigušies

Pēc 6 spraigām nodarbībām vakar, 13.decembrī, 5 Priedaines bibliotēkas lietotājas saņēma apliecību par pirmo iemaņu iegūšanu darbā ar datoru. Pašas dāmas gandarītas par jaunajām paziņām, iegūto drosmi "peles savaldīšanā" un iemīto taciņu uz bibliotēku. Savukārt bibliotekārei gandarījums par dāmu prasmi patstāvīgi lietot e-pastu, sameklēt sev vajadzīgo informāciju internetā un atrast nepieciešamo grāmatu bibliotēku kopkatalogā.

otrdiena, 2011. gada 13. decembris

Gleznotāja Kārļa Lejnieka 100. jubilejas izstāde...

Kuldīgas muzejā novadnieka Kārļa Lejnieka 100. jubilejas izstāde


Ar piparkūku smaržu caurvīts vakars.12.decembra vakarā Sieviešu klubiņa dalībnieces tikās Skrundas pilsētas bibliotēkā, lai baudot līdzi paņemto piparkūku garšu daudzveidību un tējas smaržu, vairāk iepazītu sevi. Inese Ivāne stāstīja par temperamentu veidiem, to plusiem un mīnusiem, kā izprast citu temperamentu veida cilvēkus, kā pielāgoties, kas tiem nepieciešams un citas lietas. Nodarbības laikā visi klātesošie varēja izpildīt testu, lai noskaidrotu katrs savu temperamenta veidu un tam piemītošās īpašības.


Mācās bibliotēkā!
Skrundas pilsētas bibliotēkā tika apmācīti iedzīvotāji darbam ar „Swedbank” internetbanku.

svētdiena, 2011. gada 11. decembris

Kārļa Dazarta gleznas


Nīkrāces bibliotēkā līdz 30. decembrim skatāma Kārļa Dazarta pasteļtehnikā zīmētas gleznas.

Turlavas bibliotēkā arī dambrete

Turlavas bibliotēkā skolēni ne tikai grāmatas lasa, bet arī galda spēles spēlē. Dambreti daži prot labāk, daži mācās gājienus. Ja sanāk vairāk domubiedru, tad emocijas sit augstu vilni :)


trešdiena, 2011. gada 7. decembris

Gandarījuma brīdis darbā

Kāds 66 gadus vecs kungs, ienāca bibliotēkā, lai īsinātu laiku līdz veikalā tiks atvesta nepieciešamā prece. Ienākot, sirmais vīrs uztraucās, ka jāgaida veselas divas stundas, bet, prom ejot, smaidot noteica:" Nedomāju, ka laiku pavadīšu tik interesanti un lietderīgi.".

Kas sirmo kungu iepriecināja? Grāmatas?Žurnāli? Datori? Šoreiz nē! Saruna. Vienkārša, sirsnīga saruna ar bibliotekāri par pagasta vēsturi, par aizgājušajiem laikiem un seno fotogrāfiju apskate.

Rezultātā-abpusējs prieks un gandarījums+ papildinājums novadpētniecības materiāliem.

Čaklie pirkstiņi

Priedaines bibliotēkā 7.decembrī notika jau otrā floristikas nodarbība. Šoreiz gatavojām Ziemassvētku vainadziņus - katrs pēc savas gaumes un pieejamajiem materiāliem. Bet tie, kas patiešām nenobijās no smalkajiem darbiem, izveidoja skaistus puzurus, kas visu decembri rotās bibliotēkas telpas.

Lasītājs dodas pie lasītāja.Vairākiem bibliotēkas lietotājiem Skrundā, kuriem dažādu iemeslu dēļ bibliotēka ir grūti sasniedzama, grāmatu lasīšana netiek liegta. Liels palīgs bibliotēkas darbiniecēm ir Silvijas kundze, kas pati ir čakla lasītāja. Viņa regulāri aiznes jaunās grāmatas lasītājiem, kuri paši vairs nespēj apmeklēt bibliotēku.
Sirsnīgs paldies Silvijas kundzei!

Turlavas bibliotēkā Annas Dinteres izšuvumi

Rokdarbnieces Annas Dinteres darbi ik pa laikam priecē turlavniekus. Šoreiz skatāmi 30 dažādi izšuvumi.

Anniņa bibliotēkā izstādes sagatavošanā.


Lielākās sedziņas uz pusi locītas.


Galdauti uz pusi locīti.

Izstāde skatāma decembrī un janvārī Turlavas bibliotēkā.

svētdiena, 2011. gada 4. decembris

Turlavniece Annija Lapsa- jaunākā dalībniece

3. decembrī Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas zālē norisinājās Kurzemes prozas lasījumi. Savus darbus konkursa atlasei bija iesūtījuši 13 autori no dažādām Kurzemes pilsētās un novadiem. 


Ventspils Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas balvu saņēma jaunākā konkursa dalībniece Annija Lapsa no Turlavas.


Vairāk lasīt VENTASBALSS.lv

trešdiena, 2011. gada 30. novembris

Foto izstādePriedaines bibliotēkā visu decembri skatāma vietējā iedzīvotāja Uģa Bredovska fotogrāfiju izstāde.

Jauns pakalpojums bibliotēkā.

Sākot ar decembri Skrundas pilsētas bibliotēka piedāvā jaunu pakalpojumu – attālinātu grāmatu rezervēšanu. Lai izmantotu šo pakalpojumu:
lietotājam jābūt reģistrētam Skrundas pilsētas bibliotēkā.
Ierodoties bibliotēkā, līdzi ņemot lietotāja karti, jāsaņem lietotāja vārds un parole.
pieslēdzoties Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēku elektroniskajam kopkatalogam ar savu lietotāja vārdu un paroli, jūs varat:
- redzēt, kādas grāmatas pašlaik ir jūsu lietošanā un to lietošanas termiņus,
- varat lūgt bibliotekāram pagarināt lietošanas termiņu (atkarībā no pieprasījuma pēc izdevuma, bibliotēka var apstiprināt vai atteikt jūsu lūgumu),
- rezervēt nepieciešamo izdevumu,
- ja esat rezervējis sev kādu ļoti pieprasītu izdevumu, varat redzēt, cik ilgi vēl jāgaida rindā.
Grāmatu rezervācija ir aktīva 3 dienas.

otrdiena, 2011. gada 29. novembris

Mīļš paldies!

Liels paldies mūsu gādīgajiem lasītājiem Nellijai Kleinbergai, Lindai Makarovai, Inesei Ivānei, Dailim Sniedzem un Jānim Blūmam par dāsnajiem grāmatu dāvinājumiem. Novadnieks Artūrs Heniņš nekad neaizmirst bibliotēkai uzdāvināt savu jauniznākušo grāmatu. Pateicoties šiem dāvinājumiem bibliotēkas plaukti papildināti ar 140 jaunām un interesantām grāmatām.Jauka tikšanās Saveniekos.

Skrundas pilsētas bibliotēkas darbinieces kopā ar sociālā dienesta meitenēm devās apciemot Skrundas pagasta Savenieku iedzīvotājus. Kārtējā izbraukumā tika aizvestas jaunas grāmatas un pārrunāti aktuālie notikumi. Katru reizi ciemiņus sirsnīgi sagaida aktīvā „Druviņu” mājas saimniece Zinaīdas kundze. Katra šī tikšanās sagādā prieku gan darbiniecēm, gan Savenieku iedzīvotājiem.

Klāt klusais Adventes un Ziemassvētku brīnumu laiksNovembra beigās Skrundas pilsētas bibliotēkā Sieviešu klubiņa dalībnieces satikās lai runātu par Adventi – tās tradīcijām, nozīmi un rituāliem. Dalījās pieredzē Adventes vainagu veidošanā.

Kopā ar Arnolda Burova varoņiem

Liels prieks bija Padures skolas skolēniem par to, ka tika dota iespēja 23. novembrī Kuldīgas Galvenajā Bibliotēkā apmeklēt pasākumu, veltītu Arnolda Burova veidotajām multfilmām.Kuldīgā ieradāmies kuplā skaitā - gandrīz visa skola! Pasākuma gaitā tikāmies ar filmu atjaunošanas darbinieku grupu, skatījāmies multfilmas atjaunotā - digitālā versijā, fotografējāmies kopā ar filmu varoņiem un piedalījāmies zīmējumu konkursā.