ceturtdiena, 2016. gada 29. decembris

Bērnu zīmējumi

          Kabiles bibliotēkā par tradīciju kļuvušas bērnu zīmējumu izstādes divas reizes gadā- vasarā un ziemā. Visu rudeni bibliotēkas telpās aktīvi darbojās pagasta mākslas pulciņa dalībnieki mākslinieces Ivetas Fogeles vadībā. Un nu, paveiktais izlikts apskatei!


Sniega vīrs, sniega vīrs-
Ir mums varens sniega vīrs!
Balts un tīrs, balts un tīrs
Un vēl ļoti, ļoti dzīvs!
/Normunds Beļskis/

Baltu un gaišu Jauno gadu! 

ceturtdiena, 2016. gada 8. decembris

GLEZNU IZSTĀDE

Vārmes pagasta bibliotēkā no 1. - 29.decembrim var apskatīt vārmenieces Kristīnes Bēricas gleznu izstādi. Kristīne Bērica dzimusi un augusi Vārmē, mācījusies Vārmes pamatskolā. Mācoties skolā, Kristīne apmeklēja mākslas pulciņu, kuru vadīja skolotāja Aija Gierkena, kas pamanīja Kristīnes talantu un iedvesmoja gleznot. Pirmais lielais jaunās mākslinieces darbs tapis 9.klasē vizuālās mākslas ieskaitē.
   Kristīne vidējo izglītību ieguva Druvas vidusskolā, patreiz studē Banku augstskolas pēdējā kursā.

pirmdiena, 2016. gada 5. decembris

Bibliotēku diena Skrundā

3. decembrī Skrundas Kultūras namā notika Bibliotēku dienas svinības. Svētkus kopā svinēja čaklākie Skrundas novada bibliotēku lasītāji, bibliotēku darbinieces un bibliotēku draugi. Šī bija diena, kad lasītprieku kopā svinēja lasītāji no Skrundas, Rudbāržiem, Nīkrāces, Raņķiem un Antuļiem. Sumināti tika ne tikai čaklākie bibliotēku lasītāji un apmeklētāji. Savu pateicību saņēma arī bibliotēku draugi, un to bija daudz – Skrundas novada pašvaldība, pārvalžu vadītāji, novada sociālā dienesta darbinieki, novada skolu  skolotāji un pirmsskolas iestāžu darbinieki, Skrundas un pagastu kultūras darbinieki un daudzi citi, kuri ikdienā atbalsta bibliotēku darbu. Īpaša šī diena bija arī trim bibliotēkas darbiniecēm, kuras tika suminātas apaļās darba jubilejās. Skrundas bibliotēkas vadītāja Gunita Strode un bibliotekāre Baiba Šurma bibliotēkā lasītājus sagaida jau 10 gadus, bet Antuļu bibliotēkas vadītāja Sandra Balcere jau 15 gadus vada bibliotēku Skrundas pagasta Jaunmuižā. Kā balzams dvēselei šajā Adventa laikā bija aktrises Sigitas Jevgļevskas un mūziķa Māra Kupča sniegtais koncerts pasākuma apmeklētājiem.