piektdiena, 2016. gada 30. septembris

Izstādes Turlavas bibliotēkāTurlavas bibliotēkā no septembra līdz oktobra beigām skatāma 

Ināras Zeltītes rokdarbu izstādē "Krāsu spēles vienā rakstā" 

ap 40 adītu zeķu pāri un 10 tamborētas šalles.
No septembra līdz oktobra beigām skatāmas 


TTMS Kuldīgas palete" populāru mākslinieku gleznu reprodukcijas 

izstādē "Impresionisma poēzijas". 


piektdiena, 2016. gada 23. septembris

Turlavas bibliotēkai 70
Mīļi aicināti uz dzimšanas dienu!
 IEEJA ar: 
atmiņu stāsti- īsi vai gari, jautri vai nopietni, 
      fotogrāfijas,
                ziedi, 
                     mīlestība :) Annas Alkšares atmiņas... pirmā lapaspuse 1946.gada marts...Tikšanās Turlavā 24.03.98.

Turlavas bibliotēkas vadītājas:

+ Anna (Kņube) Alkšare- 1946.marts- 1954.janvāris

Anna Punkstiņa- 1954.februāris- 1954.marts.

Ausma (Atena) Strēlniece- 1954.aprīlis- 1960.jūlijs

+ Maija (Heniņa) Kalnēja- 1960.augusts- 1962.marts

Nora (Eihmane) Akote- 1962.aprīlis- 1964.augusts

Biruta Jansone- 1964.septembris- 1967.septembris

Ārija Brantevica- 1967.decembris- 1969.oktobris

+ Milda Gūtmane- 1969.novembris- 1969.decembris

Elvīra (Smuška) Melberga- 1970.janvāris- 1970.augusts

Inta (Ciemgale) Brantevica- 1970.septembris- 1984.septembris

Sandra Brantevica 1984.septembris-      (Uz laiku Ilga Zariņa 1992.novembris- 1997.jūlijs)Turlavas bibliotēkai dzimšanas dienā dziesma "Ciemgaļu dižā mežābele".

LSM.LV sižets

Skrundas TV sižets

FOTO šeit trešdiena, 2016. gada 21. septembris

Turlavā "Dzejas dienas pie Ciemgaļu mežābeles".


"Dzejas dienas pie Ciemgaļu mežābeles" svinēja vairāk kā 100 

dalībnieku. Savus dzejoļus lasīja 26 skolēni un dzejniece Zanda Spuļģīte. Pāris

 dzejoļi veltīti Ciemgaļu mežābelei. Pāris dzejoļi veltīti Ciemgaļu mežābelei. 

   Reičela Orlova, 7. klase

Kas tur ārā šūpojas
Mežābele skaistā.
Katru zaru izpletusi,
Vēju atkal gaida.

Apkārt vēja sargi stāv,
Dzenā sauli šurpu turp.
Aiziet saule, atnāk lietus,
Atkal slapju, slapjās vietas.

Visas vietas slapjas tiek,
Mežābelei nav ne piles.
Tā tik smej un klusi raud,
Brīžos kad tai vēja nav.
   Patrīcija Junkere 7. klase

Ar vasaras vainagu galvā
Mežābele pa laukmalu iet,
Pat koki jau piekusuši,
Bet viņa vēl plaukst un zied,
Tā nežēlojas nevienam
Ka vasara aizgājusi jau!

Stāv mežābele rudens vārtos
Un vasaras vainagā smej,
Man liekas- tāda kā viņa,
Vairs nav šai pasaulē.


Dzejosim, dejosim, runāsim, smiesim, vasaru prom nelaidīsim!


 Aicināts ikviens dzejas cienītājs.

pirmdiena, 2016. gada 19. septembris

Dzejoļu darbnīcas Skrundas Bērnu bibliotēkā

Dzejas mēnesī Bērnu bibliotēku apmeklēja visi Skrundas vidusskolas sākumklašu skolēni. Lepni un droši bibliotēkā ieradās mazie pirmklasnieki, jo ar bibliotēku viņi sen jau ir draugos.  Šogad viņi katru mēnesi apmeklēs bērnu bibliotēku, lai kopīgi apskatītu un izlasītu kādu no jaunākajām grāmatām. Bet novembrī sarunājām kopā nosvinēt Mārtiņdienu.
2.-4. klašu skolēni varēja aktīvi darboties Dzejoļu darbnīcās.  Vai dzejolītis ir jāskaita, vai jānorunā? Kur vēl noderīgs mums varētu būt dzejolītis? 

Nošu skaņās ietērpts tas pārtop par dziesmiņu, bet animācijas meistaru rokās tas pārvēršas animācijas filmiņā.
Vitauta Ļūdēna "Sisis Vijoļkāja" animācijas filmiņā rosināja bērnus padomāt, ka katrs darbiņš ir nozīmīgs un cienījams.

Katrs uzmanīgs lasītājs dzejolīti var pārvērst skaistā zīmējumā.

Meitenes zīmē Imanta Lasmaņa dzejolīti "Anitas pavasara lūgums"


Bet, ja atmodināsim savas aktiermeistarības prasmes, tad leļļu teātris garantēts.

Ineses Zanderes "Burtu tārpiņš" atdzīvojās un visus priecēja  leļļu teātrī

trešdiena, 2016. gada 14. septembris

Dziesma "MANAI TURLAVAI"

   
   1998.gada 7.augustā uz PIRMO NOVADNIEKU TIKŠANOS tika aicināti arī turlavniekiem mīļie novadnieki Olga un Edgars Račevski. Dziesmas MANAI TURLAVAI oriģināls tika nodots pasākuma organizatorei Sandra Brantevicai. Olgas Račevskas rokraksts.


Olga Račevska.

Sandra Brantevica un Edgars Račevskis.


pirmdiena, 2016. gada 12. septembris

Muzikāli dzejiska pēcpusdiena ar dzejnieku Ojāru Ulmani.

Ojārs Ulmanis daudziem zināms kā skolotājs, orientēšanās sporta treneris, ģeogrāfs, filozofs, fotogrāfs , gleznotājs un dzejnieks. Daudzpusīga personība, cilvēks, kurš prot „vest līdzi” ideju un domu ceļojumā. Ojārs Ulmanis ir uzrakstījis 3 dzejoļu grāmatas  “Pasaule manī”,“Depozīts”, “Pieskārieni”.Bagātais darba mūžs un trenera darbs devis rūdījumu un pieredzi. Ir ar ko dalīties. Filozofiskā dzeja un patriotisma pilnas rindas raksturīgas autora pasaules uztverei. Tās aicina mūs uz pārdomām par pasaules kārtību.
Ojāra Ulmaņa dzejoļi bieži ieskanās dziesmās, tāpēc pasākumā bija padomāts arī pie muzikālās atmosfēras. Dziesmas un mūziku klātesošie varēja baudīt mūziķa Ulda Kuģa un paša autora izpildījumā.
Kopējās sarunās aizritēja vairākas stundas sirsnīgā gaisotnē.piektdiena, 2016. gada 9. septembris

"Trako burtu darbnīcā"


Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles 1.- 4. klašu audzēkņi šodien piedalījās dzejas dienu pasākumā, "Trako burtu darbnīca", kura darbojās Kuldīgas rātslaukumā. Pasākums bija ļoti interesants, dinamisks un jautrs. Bērniem P A T I K A !Paldies, Kuldīgas bibliotēkas meitenēm!