trešdiena, 2010. gada 27. janvāris

Saltās dienas Ēdoles bibliotēkā

Saltajās dienās, kad skolā stundas beidzās ātrāk, skolēni brīvo laiku pavada bibliotēkā.
Bērni izmanto internetu, lasa žurnālus, izvēlās grāmatas lasīšanai mājās.

otrdiena, 2010. gada 26. janvāris

Ceļojums (bērnu) grāmatu pasaulē..

(Attēls no grām.: Humphrey, Mabel. The book of the cat. - United States : Frederick A. Stokes & Co, 1903)
Grāmatu digitalizācijas process starptautiskā mērogā ir sācies jau pirms zināma laika... Katram par to, vai tas veicinās vai gluži pretēji - mazinās vēlmi lasīt reāli sataustāmas un sajūtamas grāmatas, kas atrodas mūsu bibliotēku plauktiņos, jau noteikti ir savs viedoklis. Taču digitalizācija notiek un noteikti turpināsies. Jau šobrīd tā sabiedrības attīstībā ir devusi arī pozitīvu ieguldījumu. Šajā gadījumā runa ir par tīmekļa vietni http://en.childrenslibrary.org/, kas darbojas jau kopš 2002.g., bet, iespējams, dažādu iemeslu dēļ ne visiem no mums ir zināma.
Starptautiskā Bērnu digitālās bibliotēkas fonda (International Children's Digital Library Foundation) turpmāk tekstā SBDB(F), misija ir attīstīt bērnos cieņu un toleranci pret dažādām kultūrām, tādejādi veicinot vienotas globālās kopienas veidošanos. Viens no mērķiem - sniegt bērniem iespēju tiešsaistē lasīt labākās bērnu grāmatas viņu dzimtajā valodā. SBDB veidotāji ir norādījuši, ka kolekcijā ir pieejamas 4346 grāmatas 54 valodās, taču, iespējams, ka šobrīd to jau ir vairāk. Diemžēl grāmatas latviešu valodā SBDB krājumos atrast neizdevās.
Vietnes galvenā mērķauditorija ir bērni, tomēr tajā ir pieejamas grāmatas (un to pilni teksti), kas varētu ieinteresēt arī "pieaugušos" :) bērnus - skolotājus, vecākus, bibliotekārus utt. Proti, grāmatu klāstā ir atrodama daiļliteratūra oriģinālvalodā, piem., K. Greiema "Vējš vītolos". Tas varētu noderēt valodu apgūšanā, jo, kā zināms, vairums bērnu grāmatu ir rakstītas viegli saprotamā valodā. Patiesu interesi radīja retās grāmatas "labākajos gados" (šī jēdziena vislabākajā nozīmē), piem., 1557.g. izdotās Ēzopa fabulas latīņu valodā u.tml. Turklāt daudzas grāmatas ir vērts apskatīt kaut vai tajās atrodamo ilustrāciju dēļ.
Noslēgumā jāpiebilst, ka SBDB veidotāju starptautiskajā komandā ir iesaistīti paši bērni, kuri palīdz atlasīt digitalizējamās grāmatas, kā arī pievieno atsauksmes par jau izlasītajām grāmatām. Un cerams, ka pēc laika SBDB mums izdosies ieraudzīt arī grāmatas latviešu valodā. :)

pirmdiena, 2010. gada 18. janvāris

Konkurss „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs!”


Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izsludina konkursu uz gadskārtējo balvu „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”.
Ikviens, kurš uzskata, ka viņa pagasta bibliotekārs ir „Gaismas nesējs” savā pagastā, tiek aicināts par viņu pastāstīt, rakstot vēstuli
LNB Atbalsta biedrībai Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV – 1001, vai arī uz e-pastu gaisma@gaisma.lv. Vēstules var sūtīt līdz 2010. gada 8. martam.


Vērtēšanas kritēriji:

bibliotekāru neatlaidība, mērķtiecība savas bibliotēkas attīstībā, darbības un sniegto pakalpojumu uzlabošanā,
izpratne par LNB projekta būtību,
pozitīva attieksme pret savu darbu un profesionālās pilnveidošanās iespējām – mācīties pašam un iegūtās zināšanas nodot tālāk bibliotēkas lasītājiem,
bibliotēkas apmeklētāju un lasītāju skaita vairošana,
publicitāte vietējā laikrakstā vai citos informatīvajos izdevumos par bibliotēkas jaunieguvumiem, rīkotajiem pasākumiem, nākotnes iecerēm u.c.,
sava pagasta novadpētniecības attīstība,
bibliotēkas mājas lapas veidošana,
telpu mājīguma uzturēšana un bibliotēkas tehnisko iespēju maksimāla izmantošana ikdienas darbā.


LNB Atbalsta biedrības dibinātā ikgadējā balva „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” dod iespēju lasītājiem un LNB Atbalsta biedrībai pateikties Latvijas pagastu bibliotekāriem par viņu inovatīvu pieeju, radošumu, izdomu, iniciatīvu un pašaizliedzību bibliotēkas darbības un pakalpojumu pilnveidošanā un attīstībā.

sestdiena, 2010. gada 16. janvāris

Sveču izstāde Ēdoles bibliotēkā

Ēdoles pagasta bibliotēkā no 18.- 30. janvārim Svetlanas Greiškānes
vaska sveču izstāde "Zelta liesma".

Izstādē apskatāmas 53 dažādas sveču formas - eglītes,dzīvnieki, mājiņas u.c.

ceturtdiena, 2010. gada 14. janvāris

TURLAVAS ČAKLĀKIE LASĪTĀJI 2009


"ČAKLĀKAIS GRĀMATU LASĪTĀJS 2009"

Džeina Bondare
Sintija Besenaite
Igeta Māzere
MarlēnaPilskunga

Linda Fabriciusa
Arta Strīķe

SabīneBesenaite

Dāvis Strauts
"ČAKLĀKAIS GRĀMATU LASĪTĀJS"- skolēns, kurš gadā apmeklējis bibliotēku vismaz 12 reizes un izlasījis vismaz 12 grāmatas.

Mans prieks ir manas puķes!
Elasītājs ar elektroniskā papīra ekrānu

Portāls http://www.apollo.lv/ ziņo, ka grāmatu veikals "Valters un Rapa"piedāvā eLasītājus ar elektroniskā papīra ekrānu.
Lasīt vairāk - http://www.apollo.lv/portal/fun/articles/190792

otrdiena, 2010. gada 12. janvāris

Turlavas bibliotēkas jaunākais bibliotēkas lietotājs


Četrgadīgais Dāvis Pelēkais šodien reģistrējies kā patstāvīgs bibliotēkas lietotājs :)

Jau pagājušajā gadā Dāvis īsināja laiku pie datora, kamēr mamma meklēja vajadzīgo mācībām.

SVEICAM! :))

Māsiņas Pētersones Ēdoles bibliotēkā


Katru dienu Ēdoles bibliotēku apmeklē māsiņas Santa, Samanta, Rebeka un Estere Pētersones.
Santa un Samanta vairāk izmanto datoru.Rebeka un Estere labprāt lasa grāmatiņas.Estere mācās 1.klasē,viņa ir izlasījusi daudz grāmatas.

pirmdiena, 2010. gada 11. janvāris

piektdiena, 2010. gada 8. janvāris

Domādams – izdomāsi… , jeb stāsts no bibliotekāru ikdienas.


Vakar man zvana kāda kundze un steidzīgi, satrauktā balsī stāsta, ka viņas meitai, kura mācās koledžā ļoti, ļoti vajag izlasīt kādu grāmatu. Autoru viņa noteikti neatceroties, bet nosaukumā esot bijis kaut kas par trim dēliem. Brīdi padomāju un apjautājos vai tikai tā grāmata nav Jāņa Raiņa „Jāzeps un viņa brāļi”?
„Jā, jā, jā tā ir tieši tā grāmata ko meita man prasīja ” priecīga iesaucās kundze.

Padures pagasta bibliotēkas vadītāja Aina Salma

ceturtdiena, 2010. gada 7. janvāris

PRESES IZDEVUMI TURLAVAS BIBLIOTĒKĀ.

Kalendāra vāka foto: Sandra Brantevica
No janvāra līdz martam lasīsim

ne tikai Kurzemniekuun Latvijas Avīzi,
bet arī žurnālus

Burda,
Cosmopolitan,
Dārza Pasaule,
Floristika,
Ieva,
Ievas Māja,
Ievas Stāsti,
Ievas Veselība,
Next,
Ilustrētā Pasaules Vēsture,
Ilustrētā Junioriem,
Ilustrētā Zinātne,
Praktiskais Latvietis,
Privātā Dzīve,
Rokdarbu Vācelīte,
Saimniece,
Sīrups+,
Zīlīte.

Bērnu žūrijas noslēgums Skrundas bērnu bibliotēkā


21.decebra rītā uz Rūķu brokastīm Skrundas bērnu bibliotēkā bija aicināti visi Bērnu Žūrijas eksperti. Ar smaržīgu piparmētru tēju un citiem rūķiskiem cienastiem čaklos lasītājus sagaidīja divi bibliotēkas rūķi. Jau pie brokastu galda ciemiņi varēja mēroties spēkiem gan dzērveņu ēšanā, gan mandarīnu mizošanā. Īstu pārsteigumu visiem sagādāja pastnieks Zaķis, kurš atnesa noslēpumaino dāvanu. Ne tik viegli bija uzzināt dāvanas īpašnieku, jo adresāti nepārtraukti mainījās, norādot gan uz meiteni ar visgarākajām bizēm, gan uz meiteni, kura pirmā izlasījusi visas Bērnu žūrijas grāmatas, gan uz meiteni, kuras vārda māsa dzīvoja Brīnumzemē u.c. Pēdējais adresāts bija visi Bērnu žūrijas eksperti.
Noslēpumainā kastē atradās visas Bērnu žūrijas dalībnieku kartes, grāmatas, kurās bija paslēpušies jautājumi ekspertiem un dāvanas visiem dalībniekiem. Par interesantākajām bērni atzina Māras Cielēnas „Teo un Mūmīte”, „Trakulīte Sandalīte”, Ievas Samauskas „Eņģelīti”, Maijas Laukmanes „Garlaicībai deguns garš” un Antona Šehovcova „Ēzopa fabulas komiksos”. 


trešdiena, 2010. gada 6. janvāris

Žozefīne

Ēdoles pagasta bibliotēku 5.janvārī apmeklēja ļoti skaista, gudra, veikla sesku meitene Žozefīne.