piektdiena, 2015. gada 3. jūlijs

Pabeigti labiekārtošanas darbi pie Antuļu bibliotēkas

Pie bibliotēkas ierīkota bruģēta atpūtas zona, uzstādīts soliņš, iekārtota zaļā zona ar krāšņumaugiem. 
Labiekārtošanas darbus veica individuālā darba veicējs Aivars Freimanis ar kuru bibliotēkai ir laba sadarbība. 
Labiekārtošanas darbus finansēja Skrundas novada pašvaldība.


trešdiena, 2015. gada 1. jūlijs