otrdiena, 2010. gada 28. septembris

Turlavas bibliotēkā

Lindas Kāpiņas drāšu locījumi izstādē "Fantāzija"

No vecmāmiņas pūra lādes

Turlavas bibliotēkā visu vasaru un septembrī skatāma izstāde
"No vecmāmiņas pūra lādes"


Paldies izstādes veidotājiem Jurim Vītolam, Annai Dinterei, Ārijai Brantevicai, Maijai Rezlerei, Zandai Spuļģītei, Olgai un Mārai Sermoliņām, Irmai Raitumai


Špicaini un izšūti linu dvieļi, priekšauti, sienas segas


Lasīt par izstādi varat
arī laikrakstā "Kurzemnieks"
Baltā krūze
un
Rokdarbnieces godinot


pirmdiena, 2010. gada 13. septembris

Vārmes pagasta bibliotēkas telpās Dzejas dienu pasākums

17. septembrī, plkst. 20.00
Vārmes pagasta  bibliotēkas telpās
Dzejas dienu pasākums
   „ Nepasauc, nepiesauc... ”
Pasākumā piedalās:
Rakstniece  Dace Priede, mūziķis  Uldis Fridrihsons, Vārmes amatierteātra ‘’Es un Tu ’’dalībnieki  un vadītāja Lida Čevere,
Vārmes JIC dalībnieki, saksofoniste Līga – Aleksandra Jāvalde, Vārmes vokālā ansambļa „Atbalss” dalībnieki  un vadītāja Stella  Pavloviča
Un protam Jūs -mīļie  skatītāji un klausītāji!

Rudens kompozīcijas

Zālienā pie Kabiles bibliotēkas skatāmas rudenīgi raibas kompozīcijas. To veidošanā aktīvi piedalijās atsevišķu māju iedzīvotāji, uzņēmumi, iestādes. Tēmas izvēle neierobežota,brīvs fantāzijas lidojums.
Bibliotēku pārstāv viesis no globālā tīmekļa-zirneklis
Rotaļu grupas veidots stūrītis

piektdiena, 2010. gada 10. septembris

Dāliju izstāde Ēdoles bibliotēkā
10.septembrī Ēdoles bibliotēkā bija apskatāma dāliju izstāde

"RUDENS VARAVĪKSNE"

Krāsainie ziedi bija no Airas Preisas, Zentas Silkalnes, Benitas Fišeres, Antoņinas Bites, Ligitas Savinas, Dzintras Jermohinas dārziem.


Dzejas dienas Ēdoles bibliotēkā10. septembra pēcpusdienā Ēdoles bibliotēkā Mārītes Puškundzes un Aigas Ciekales lasījumā skanēja īvandniekaTālivalda Kalnenieka dzeja.
Tālivaldis kavējās atmiņu stāstījumā par sevi un dzīvi.Viņš visus savus dzejoļus zin no galvas.