pirmdiena, 2010. gada 13. septembris

Vārmes pagasta bibliotēkas telpās Dzejas dienu pasākums

17. septembrī, plkst. 20.00
Vārmes pagasta  bibliotēkas telpās
Dzejas dienu pasākums
   „ Nepasauc, nepiesauc... ”
Pasākumā piedalās:
Rakstniece  Dace Priede, mūziķis  Uldis Fridrihsons, Vārmes amatierteātra ‘’Es un Tu ’’dalībnieki  un vadītāja Lida Čevere,
Vārmes JIC dalībnieki, saksofoniste Līga – Aleksandra Jāvalde, Vārmes vokālā ansambļa „Atbalss” dalībnieki  un vadītāja Stella  Pavloviča
Un protam Jūs -mīļie  skatītāji un klausītāji!

Nav komentāru: