piektdiena, 2011. gada 29. aprīlis

ceturtdiena, 2011. gada 28. aprīlis

Spoku stāstu vakars Pelču bērniem


Bibliotēku nedēļas ceturtdienā, 21.aprīlī, Pelču pagasta bibliotēkā notika spoku stāstu vakars. Mazie lasītāji pasākumam bija gatavojušies cītīgi un katrs pastāstīja pat vairākus spoku stāstus. Un kā gan ne, ja klausītājas lomā bija pati Pelču pils Baltā dāma, kas tika iemūžināta bērnu zīmējumos. Katram tika pašgatavots spociņš, ko ņemt līdzi uz mājām. Par īpašu pārsteigumu bija parūpējušies arī pagasta lielie bērni, padarot spoku vakara noslēgumu pa īstam spocīgu.

otrdiena, 2011. gada 26. aprīlis

Bibliotēku nedēļā


Turlavas bibliotēkā bibliotēku nedēļā akcija
Iesaku izlasīt!


Ikviens iesaka mīļāko grāmatu, atzīmējot to ar īpašu uzlīmi.

Māra Putniņa grāmata Mežonīgie pīrāgi jau trešo gadu cildināta.

ceturtdiena, 2011. gada 21. aprīlis

Ciemos pie saulītes

Zaļajā ceturtdienā, Kabiles bibliotēkā ciemojās rotaļu grupas bērni. Kopā ar dzelteno Taureni bērni noklausījās pasaku "Pie saulītes ciemos", kurā stāstīts kā zvēriņi devās meklēt pazudušo saulīti, pamodināja to, nomazgāja, iztīrija mājiņu un saulīte varēja atkal spoži spīdēt.

Bērnu mazie, čaklie pirkstiņi veidoja taurenīšus- diedziņš pie diedziņa un taurenīšu spārni kļuva raibi un krāsaini.

Ragus uz augšu!Un ragus uz leju! Tā dejosim visi tauriņu deju! Tauriņu uzlidojums! Skaisti!

Bibliotēkas nedēļai veltīti pasākumi:20. aprilī plkst. 15:00 Notika Swedbankas mācības internetbankas lietošanā.

Bibliotēkas nedēļai veltīti pasākumi:


20.aprilī Notika informācijas meklēšana un drošība internetā: 2. - 4.klasei;

Priecīgas Lieldienas!


Paveries debesīs,ieklausies vējā,
Jūti kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu rītā dzīvibas dziesmu
Mūža garumā sadzirdēt ļauts.
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.
Lieldienu saule atspīd arvien.

trešdiena, 2011. gada 20. aprīlis

Gatavošanās Lieldienām Snēpeles bibliotēkā

Lai sagatavotos Lieldienu svinēšanai Snēpeles bibliotēkā notiek pirmskolas bērniem rīkots pasākums, kurā bērni mācījās pazīt dažādu putnu olas, klausījās stāstījumu par visdažādākajam tradīcijām un radoši darbojās ,zīmējot un veidojot kompozīcijas.


otrdiena, 2011. gada 19. aprīlis

pirmdiena, 2011. gada 18. aprīlis

Dziesmu duelis Antuļos


8.aprīļa pēcpusdienā Antuļu iedzīvotāji pulcējās Jaunmuižas pamatskolas zālē uz pasākumu Dziesmu duelis, kurš norisinājās jau trešo reizi. Šoreiz dziesmu minēšanā savā starpā sacentās „Jaunmuižas daiļavas” un Skrundas ugunsdzēsēji. Ar sarkanām rozēm ugunsdzēsēju komanda, iepazīstoties, sveica „ Jaunmuižas daiļavas”.
Dalībniekiem bija jāatmin dziesmu nosaukumi, verot vaļā baltos un sarkanos logus.
Jāatmin melodija pēc atskaņotā motīva. Jāieklausās skatītāju „tautas dungā”.
Visi lustīgi dziedāja līdzi. Ar muzikālo pavadījumu nodrošināja Guna Pavilaite. Pasākumu vadīja Inita Kirše.
Pēc pasākuma kāda sieviete, pozitīvām emocijām uzlādēta, teica:”Man ir atkal „duka” lauku darbus darīt.” Tas arī ir vislielākais gandarījums, ja cilvēki pēc pasākuma mājās aiziet smaidīgi un atpūtušies no pelēkās ikdienas .
Paldies visiem pasākuma atbalstītājiem:
Skrundas Zaļajai aptiekai par pavasarī tik ļoti vajadzīgajiem vitamīniem pasākuma dalībniekiem.
Paldies arī Skrundas novada pašvaldībai.
Paldies zemnieku saimniecībai "Kalnaiši" par lauku pienu.
http://www.tvskrunda.lv/?id=842

Fotoizstāde "Pagasta apskates objekti"


Bibliotēku nedēļā līdz 29.aprīlim Nīkrāces bibliotēkā skatāma fotoizstāde 'Pagasta apskates objekti"

Bibliotēkas nedēļai veltīti pasākumi:

Vārmes pagasta bibliotēkā: bibliotēkas nedēļā notiks sēkojoši pasākumi:

20.aprilī no plkst. 9:00 Informācijas meklēšana un drošība internetā: 2. - 4.klasei;

20. aprilī plkst. 15:00 Apmācības internetbankas lietošanā ;

Trešā tapošanas nodarbība.

Mazs ieskats no trešās tapošanas nodarbības kur mācāmies tapot taurenīša rakstu....

ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis

Cien. Līgai Brencei


Šī diena lai Jums skaistāka par citām,

Šī diena tikai viena gadā aust.

Lai spēka pietiek katram dienas rītam,

Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Apsveicu jauko, labo, gudro, šarmanto metodiķi

dzimšanas dienā!

Ēdoles pagasta bibliotekāre Aira Celma

Veidosim LATVIJAS TAKAS kopā


Izsludināts projektu konkurss „Kultūrvides Takas”

Ikviens, piedaloties projektu konkursā „TAKAS”, tiek aicināts veidot savu Latvijas taku, atklājot savas dzimtās vietas un sava novada skaisto, vērtīgo, sev tuvo un interesanto. Īpaši aicināti iesaistīties jaunieši.

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu projektu konkursu izsludina interneta portāls www.letonika.lv. Projekta partneris ir v/a „Kultūras informācijas sistēmas”.

Projekta mērķis ir izveidot Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģioniem atsevišķi un Latvijai kopumā vienojošu kultūras karti – TAKAS – sociālu vietni, kurā paši reģionu iedzīvotāji – gan skolu jaunieši, gan viņu domubiedri ir tie, kuri veido skatījumu uz savas apkārtnes kultūrvidi, raksta mūsdienu vēsturi un atspoguļo to vidi, kurā mīt, satiekas, izklaidējas, izglītojas un arī paši veido. Izceļot katra novada vai pilsētas unikalitāti, taps vienojoša mūsdienu TAKU kultūrkarte, kurā fiksētu faktu, fotogrāfiju, video materiālu, audio ierakstu un stāstu formā ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespēja atstāt savu liecību un skatu. Projekta mērķis ir nedublēt jau plašsaziņas līdzekļos esošu informāciju, bet izcelt to būtisko, kas katram ir īpašs, piemēram, manas saulrieta, pastaigu vai skatu vietas, ekstrēmo sporta veidu trases, amatu darbnīcas, vietas ar īpašu vēsturi, unikālās kultūras dzīves personības, dabas objekti, sakoptākās vietas u.c. – tās ir tikai dažas no TAKU projekta piedāvātajām tēmām.

Ar konkursa nolikumu un jau iesūtītajiem pieteikumiem varat iepazīties apmeklējot www.letonika.lv

trešdiena, 2011. gada 13. aprīlis

Zīmējumu konkurss skolēniem Ēdoles bibliotēkā


Ēdoles pagasta bibliotēkā

1.- 20. aprīlim

Lieldienu zīmējumu konkurss

Darbiņus vērtēs un apbalvos pagasta

Lieldienu pasākumā 24. aprīlī

Lieldienu zaķi Īvandes bibliotēkā


Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,

Asnus veda vezumāi.


Īvandes bibliotēku ir apciemojuši Lieldienu zaķi lai ar īvandniekiem sagaidītu lieldienas. Skaistos zaķus ir darinājis Saldus Profesionālās vidusskolas amata mācības pasniedzējs Agris Zingbergs

otrdiena, 2011. gada 12. aprīlis

ceturtdiena, 2011. gada 7. aprīlis

Tapošanas nodarbība.


Mazs ieskats no tapošanas nodarbības ko mums pasniedz skolotāja Mudīte Sadauska.

Maize uz „papīra gabala”.

Visu aprīli Skrundas pilsētas bibliotēkā kolekcionāra Ausekļa Jāņa Zālīša maizes un konditorejas izstrādājumu etiķešu kolekcijas izstāde. Izstādē ir aplūkojamas ap 20 000 etiķešu un 8000 iesaiņojumu no vairāk kā 100 Latvijas maizes ceptuvēm. Kolekcija ir veidojusies pēdējo 10 gadu laikā un daudzas maizes ceptuves savu darbību jau beigušas, bet liecība par paveikto palikusi kolekcijā iekļauto etiķešu veidā.

Interesanti pasākumi Rendas bibliotēkā


Konkurss "Čaklais lasītājs"
Bērni pastāstīja par savu mīļāko grāmatu. Atbildēja uz viktorīnas jautājumiem par bērnu literatūru, grāmatu autoriem.
"Tā svītriņa starp gadskaitļiem ir mūzš"
Bibliotēkas lietotāju ierosināta tikšanās ar pensionēto skolotāju, Tautas mākslas studijas Kuldīgas palete dalībnieci, novadpētnieci Dzidru Lāci.

Tā bija interesanta, radoša saruna par dzimtas koka veidošanu, par materiālu vākšanu un apkopošanu. Klausītāji tika iepazīstināti ar Dzidras Lāces mūža vākumu gan par dzimto Zvārdes pagastu, gan tēva -Briežu dzimtu. Tā pārlapojot šos materiāliem bagātos albumus mēs izstaigājām Latvijas vēstures lappuses.

trešdiena, 2011. gada 6. aprīlis

Austie darbi Turlavas bibliotēkāAijas Sproģes austie darbi skatāmi aprīlī un maijā
Periodika Turlavas bibliotēkā 2.ceturksnī

Kurzemnieks
Latvijas Avīze

Astes
Cosmopolitan
Copes Lietas
Dārza Pasaule
Floristika
Ieva
Ievas Dārzs
Ievas Māja
Ievas Stāsti
Ievas Veselība
Ievas Virtuve
Ilustrētā Pasaules Vēsture
Ilustrētā Zinātne
Ilustrētā Junioriem
Ir
Leģendas
Mājas Viesis
Mūsmājas
Playboy
Praktiskais Latvietis
Privātā Dzīve
Ražots Latvijā
Rokdarbu Vācelīte
Santa
Sīrups+
Tautas Dziedniecības Līdzekļi
Veselība
Zīlīte

otrdiena, 2011. gada 5. aprīlis

Jaunumi Snēpeles pagasta bibliotēkā


Snēpeles bibliotēkā aprīļa mēnesī var apskatīt Aivara Brenča glenas, tematisko Lieldienu izstādi un iepazīties ar K.Raševica pētījumu "Snēpeles baronu kapi"