otrdiena, 2015. gada 5. maijs

Konkurss Alsungas, Kuldīgas, Skrundas novada bibliotekāriem “Urķīgais novadpētnieks” ir noslēdzies


23. maijā noslēdzās Kuldīgas Galvenās bibliotēkas organizētais konkurss Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotekāriem “Urķīgais novadpētnieks”.
Konkurss notika Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu pašvaldību publiskajās bibliotēkās no 2014.gada 1.marta līdz 31.decembrim, savukārt paveiktā darba vērtēšana notika no 2015. gada 1. februāra līdz 31. martam.
Konkursa mērķis bija aktivizēt bibliotēku darbu vietējā kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, veicināt novadpētniecības materiālu vākšanu un digitalizāciju, kā arī uzlabot bibliotēku darbinieku prasmes darbā ar modernajām informācijas tehnoloģijām.
Konkursa dalībnieki tika vērtēti gan klātienē, apmeklējot bibliotēkas , gan arī vērtējot veidotos ierakstus novadpētniecības datubāzē un internetā ievietotos materiālus.

Konkursa rezultāti: 
1. vieta Daiga Riežniece (Kabiles pagasta bibliotēka);
2. vieta Daina Jaunzeme (Nīkrāces pagasta bibliotēka);
3. vieta Lāsma Veigelte (Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēka).

Veicināšanas balvas par inovatīvu novadpētniecības materiālu eksponēšanu virtuālajā vidē ieguva Vizma Hartmane (Laidu pagasta bibliotēka) un par profesionālu un standartiem atbilstošu ierakstu veidošanu - Inese Šarkovska (Rendas pagasta bibliotēka). Vērtēšanā klātienē piedalījās arī Kuldīgas novada muzeja direktore Dace Bumbiere un savu simpātiju balvu pasniedza Snēpeles pagasta bibliotēkai.
Konkursa balvu fonds 450 EUR.

 Attēlā konkursa uzvarētājas no kreisās Daina Jaunzeme, Daiga Riežniece, Inese Šarkovska, Vizma Hartmane un Lāsma Veigelte.

 Foto: Ligita Danenberga

Nav komentāru: