otrdiena, 2009. gada 8. decembris

Turlavas bibliotēka


Bibliotēka atvērta:
Pirmdiena  9 - 18
Otrdiena    9 - 18
Trešdiena  9 - 19
Ceturtdiena- metodiskā diena
Piektdiena 9 - 16

Kontakti:  
Gundegu iela 1
Turlava
Turlavas pagasts
Kuldīgas novads
LV-3329

Mob.: 25474017
Vadītāja: Sandra Brantevica


Info par Turlavas bibliotēku:

facebook.com: Turlavas bibliotēka

twitter.com: Turlavas bibliotēka

draugiem.lv Turlavas bibliotēka

KATALOGS: Turlavas bibliotēka

digitālā kultūras karte:  kulturaskarte.lv

turlava.lv: Turlavas bibliotēka (līdz 2017.gada augustam)


   Turlavas bibliotēkā gaidīts gan liels, gan mazs.
Skolēni ne tikai lasa grāmatas, žurnālus un izmanto internetu, spēlē galda spēles un piedalās bibliotēkas aktivitātēs.
  
   Bibliotēkai ciešāka sadarbība izveidojusies ar  PII „Lāčuks” un 1. - 4.klašu pasākuma organizatori Guntu Freimani.

   Pieaugušie labprāt lasa preses izdevumus un dažāda satura grāmatas. Sadzīves nepieciešamība ir interneta izmantošana.

   Pirmā Turlavas bibliotēkas vadītāja Annas (Kņubes) Alkšares.


Ieskats Turlavas bibliotēkas 1. akreditācijā 2008.gada 27.novembrī.
Skatīt šeit.

Turlavas bibliotēkas 2. akreditācija 2014.gada 22.septembrī .

Nav komentāru: