pirmdiena, 2009. gada 14. decembris

Ķikuru bibliotēka

ĶIKURU BIBLIOTĒKA ir tāda vieta iedzīvotājiem, kur var iegūt informāciju darbam, mācībām, tālākizglītībai un atpūtai, kā arī saturīgi pavadīt brīvo laiku.

  • Bibliotēkā darbojas mazo lasītāju klubs ‘’Ķikurītis”
  • pieaugušajiem interešu klubiņš.

ĶIKURU BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS:

PIRMDIENĀS........................ 10:00-18:00
OTRDIENĀS.......................... 10:00-18:00
TREŠDIENĀS .........................10:00-18:00
CETURTDIENĀS.....................10:00-13:00
PIEKTDIENĀS.........................10:00-18:00
*KATRU TREŠO MĒNEŠA CETURTDIENU  BIBLIOTĒKA SLĒGTA-METODISKĀ DIENA

Kontakti:

Avotu ielā1
Ķikuri
Turlavas pagasts
Kuldīgas novads
LV-3329
Telefons 63371166
Bibliotēkas e-pasts kikuri.biblioteka@inbox.lv
Turlavas pagasta mājas lapa www.turlava.lv
Bibliotēkas vadītāja: Inese Rubīne

Nav komentāru: