trešdiena, 2009. gada 9. decembris

Nīkrāces bibliotēka

Nīkrāces pagasta bibliotēkas darba laiks

Pirmdiena    slēgts
Otrdiena      9.00 - 17.00
Trešdiena     9.00 - 17.00
Ceturtdiena  9.00 - 17.00
Piektdiena    9.00 - 17.00
Sestdiena     9.00 - 13.00
Svētdienav slēgts

Vadītāja: Daina Jaunzeme
Tālrunis – 63354115
E-pasts – dainajaunzeme@inbox.lv
Adrese:
Nīkrāces pagasta bibliotēka
Ziedu iela 20-16
Dzeldas ciems
Nīkrāces pagasts
Skrundas novads
LV – 3320


Īsumā ziņas par bibliotēku


  • Bibliotēka dibināta 1899.gadā, kā Briņķu biedrības bibliotēka. Ir bijuši 22 biedri, savs nams ar izrīkojuma zāli, skatuvi un 910 sējumiem.
  • 1935. gadā Briņķu biedrības bibliotēkā bija 892 sējumi un tās vadītājs bija Ernests Kamerovskis.
  • Kara laikā bibliotēka tika pilnībā izpostīta un tikai 1950.gadu tā tika atjaunota. Par bibliotēkas vadītāju strādāja Valentīna Salna.
  • No 1950.gada līdz 1973. gadam Nīkrāces pagastā bija divas bibliotēkas: Nīkrāces un Lēnu pagasta bibliotēkas. 1973.gadā bibliotēkas apvienoja un palika viena bibliotēka - Nīkrāces pagasta bibliotēka.Par bibliotēkas vadītāju strādāja Ruta Dreimane.
  • No 1978. gada par bibliotēkas vadītāju strādā Daina Jaunzeme
  • 1996. gada rudenī bibliotēka atrodas skolas telpās un tās platība ir 28m2.
  • 2005.gada marta bibliotēkā tiek ierīkota lasītava un tās platība ir 16 m2.
  • 2005. gada 25.maijā bibliotēkā tiek pieslēgts internets.
  • 2008.gada oktobrī bibliotēka atrodas kapitāli atremontētās telpās.
  • 2009. gada jūlijā bibliotēka pievienota Skrundas novadam.

Nav komentāru: