ceturtdiena, 2015. gada 5. marts

LASĀMKASTE dodas pie PII "Lāčuks"

   Vairāk kā 5 gadus Turlavas bibliotēka sadarbojas ar PII "Lāčuks". Tie ir  Literārie rīti bērnudārzā un bibliotēkā un bērnu radošās izstādes bibliotēkā. Sadarbība sākās ar audzinātāju Adriju Brantevicu un turpinās ar Guntu Krūmiņu.
   
Guntas Krūmiņas foto.
   Sadarbībā ar audzinātājām Guntu Krūmiņu un Elvīru Hartmani,  LASĀMKASTE reizi nedēļā dosies pie bērniem PII “Lāčuks”, kurā par noteiktu tēmu pēc audzinātājas ieteikuma tiek sagatavotas un reizi nedēļā mainītas grāmatas. Grāmatas būs kā palīgs nodarbībās. LASĀMKASTĒ būs gan grāmatas, gan pārsteigumi. 

   

   Pirmo reizi LASĀMKASTE no bibliotēkas pie bērniem ceļoja 4.martā.
Guntas Krūmiņas foto.
Guntas Krūmiņas foto

Nav komentāru: