pirmdiena, 2013. gada 9. decembris

Nāc Adventēs


Foto: SandraBrantevica
Foto: SandraBrantevica

   
  Sirsnīgi pavadīts laiks, klausoties (no kreisās) Alises Lauriņas, Ilonas Dzirnakas, Astrīdas Puķes, ViDagas un Santas Sakalovskas priekšnesumā. 
  Paldies "Patskanis"! 

Paldies Katei un Jurim Vītoliem par sadarbību!

Nav komentāru: