pirmdiena, 2013. gada 29. aprīlis

Bibliotēku nedēļas atskaņas

   Nupat, nupat aizvadīta Bibliotēku nedēļa, kas Priedaines bibliotēkā tika plānota, atsaucoties šī gada tēmai "Mantojuma sardzē".
    Janākajiem bibliotēkas apmeklētājiem tika piedāvāts gan apskatīt, gan arī pašiem spēlēt senās galda spēles. Vietējie iedzīvotāji bija sanesuši tiešām vērtīgas un izzinošas senās spēles, kur vajadzēja gan pacietību, gan roku veiklību, ikviens spēļu veidā varēja pārbaudīt savas matemātikas zināšanas. Bija iespēja apskatīt arī dambreti neredzīgiem cilvēkiem.
Senās galda spēles iepazina gan Kuldīgas Centra vidusskolas 3. un 4.klašu skolēni, kas apciemoja bibliotēku kopā ar skolotājām, gan vietējie bērni, kas te ienāk katru pēcpusdienu.

    Savukārt pieaugušajiem bibliotēkas apmeklētājiem 23.aprīlī bija iespēja tikties ar Kuldīgas Novada muzeja direktori Daci Bumbieri un pārrunāt, kas būtu vērtīgās lietas, ko mums katram savās mājās saglabāt nākamajām paaudzēm, kā tās glabāt. Visvairāk runājām tieši par fotogrāfijām, kuras atrodamas ikvienā mājā. Lai tās būtu interesantas jaunākajiem ģimenes locekļiem, nepieciešams ne vien uzrakstīt uz fotogrāfijas redzamos cilvēkus, notikumu un datumu, bet arī pievienot stāstu, kas atdzīvina foto un padara to patiesi interesantu un vērtīgu.

    Bibliotēku nedēļa Priedaines bibliotēkā noslēdzās ar bibliotekāres ciemošanos bērnudārzā "Cīrulītis" pie trīsgadīgajiem audzēkņiem. Kopā mēs apskatījām, kādas bērnu grāmatas izdotas agrāk un kādas tagad. Tikšanās noslēgumā katrs bērns sagatavoja savu grāmatzīmi, lai nebūtu grāmatās jāieloka lapas.
   Visu aprīļa mēnesi un vēl arī maijā apskatāma izstāde "Kas notiek bibliotēkā?"

  

Nav komentāru: