pirmdiena, 2013. gada 22. aprīlis

Bibliotēku nēdēļai veltīts pasākums.

Iestājies sava pagasta „ Mantojuma sardzē”

Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem, pārskatīt mājās savu fotogrāfiju, rakstu krājumus un ar savu devumu papildināt Vārmes bibliotēkas novadpētniecības krājumu. Šobrīd Bibliotēkā ir pieejams, neliels novadpētniecības materiālu klāsts. Fotogrāfijas, attēli, raksti tiks ieskenēti, pārkopēti un atdoti īpašniekiem atpakaļ.
 
 Gaidīsim Jūs bibliotēkā katru darba dienu.
Bibliotēkas vadītāja I.Okmane tel. 63323133

Nav komentāru: