trešdiena, 2012. gada 8. februāris

Vispasaules drošākā interneta diena
7.februārī, atzīmējot Vispasaules drošāka interneta dienu, arī Pelču un Priedaines bibliotēkās notika kopīgs pasākums virtuālā vidē „Atklāsim digitālo pasauli kopā … un droši”.
Šajā dienā gan Pelču, gan Priedaines bibliotēkā notika kārtējā datorapmācību nodarbība, kuras tēma tad arī bija drošība internetā. Abu bibliotēku vadītājas saviem kursu apmeklētājiem stāstīja par drošu paroļu veidošanu, par to, kādu informāciju neievietot internetā, par savu un savas ģimenes locekļu bilžu ievietošanu dažādos portālos un citiem interneta drošības jautājumiem. Bija iespēja noskatīties datorā pamācošas filmiņas vai prezentācijas. Kursu apmeklētāji paši aktīvi iesaistījās nodarbībā, jo uzdeva jautājumus no personīgās pieredzes.
Pēc pārrunām katram savā bibliotēkā notika virtuāla iepazīšanās un kopīgas sarunas Pelču un Priedaines pasākumu apmeklētājiem ar programmas „Skype” palīdzību. Katra grupa mazliet pastāstīja par savu bibliotēku, bet dalībniekiem bija iespēja individuāli katram pastāstīt par sevi. Vairākiem apmācību dalībniekiem pēc šīs sarunas radās interese izveidot savus ”Skype” profilus. Kopīgais pasākums apmācību dalībniekiem bija iedvesmojošs – redzēt, ka gan Priedainē, gan Pelčos dažāda vecuma cilvēki interesējas par iespējām, ko piedāvā internets, ka mācīties nekad nav par vēlu un ka šis process ir ne vien noderīgs, bet arī ļoti aizraujošs! (attēlā – Priedaines bibliotēkas vadītāja Lāsma Veigelte ar saviem „skolēniem” sirsnīgi uzrunā Pelču pagasta bibliotēkas datorapmācību dalībniekus)
Ar šīs nodarbības palīdzību Pelču un Priedaines bibliotēkas vadītājas Daina Girvaite un Lāsma Veigelte pārrunāja ar saviem apmeklētājiem ne vien interneta drošības jautājumus, bet nodemonstrēja arī jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas un pašas radoši sadarbojās profesionālā līmenī, lai pilnveidotu bibliotēku darbu.

Nav komentāru: