piektdiena, 2012. gada 10. februāris

Mazie BŽ eksperti Pelčos


Interesanti būtu padalīties iespaidos, vai arī citās bibliotēkās Bērnu Žūrijā šogad piedalījušies pavisam mazi lasītāji? Pelču Bērnu Žūrijas ekspertu vidū bija veseli 19 malači, kas lasīja 1.-2.klasei paredzētās grāmatas, paši būdami tikai 4-6 gadus veci.. Par to liels paldies jāsaka PII "Ābelīte" Pelču filiāles audzinātājai Ilonai Zalkovskai, kas kopā ar auklīti palīdzēja bērniem tikt galā ar garajiem grāmatu tekstiem... 10.februāra rītā bērnudārza BŽ "komanda" ieradās bibliotēkā uz noslēguma pasākumu. Mazie lasītāji 1.vietu piešķīruši grāmatai par Runci Franci, tāpēc kopīgi lasījām dzejoļus no šīs grāmatas. Cienājāmies ar gardu kliņģeri un eksperti saņēma diplomus par piedalīšanos Bērnu Žūrijā. Nākdami uz bibliotēku, bērni bija sagatavojuši priekšnesumi - skaitīja tautasdziesmu un dāvināja bibliotekārei pašdarinātu vaska svecīti. Beigās kopīgi noskatījāmies multfilmu "Eža kažociņš".

Nav komentāru: