trešdiena, 2013. gada 6. marts

Lūkot suitu tradīcijas

     5.martā ar braucienu lūkot suitu tradīcijas Alsungā noslēdzās Priedaines bibliotēkas čaklāko pasākuma apmeklētāju aktīvākā sezona. Braucienā piedalījās 16 bibliotēkas lietotāji.
     Alsungā tikāmies ar sklandu raušu un maizes cepēju Rutu Sokolovsku. Viņas vadībā katrs izveidojām savu sklandu rausi un izgreznojām.

Kamēr mūsu gatavotie brīnumi cepās, apskatījām Alsungas muzeju un paviesojāmies pie vietējām audējām. Cik krāsaini raksti tur top! Bet brauciena noslēgumā īsu brīdi paciemojāmies pie porcelāna mākslinieces Sanitas Ābelītes, kas demonstrēja porcelāna trauku tapšanas procesu un parādīja savus porcelāna mākslas darbiņus.
     Paldies Alsungas kolēģītei Rasmai par atbalstu pasākuma plānošanā un Pelču tautas nama vadītājai Edītei par galanto izvizināšanu.

Nav komentāru: