trešdiena, 2012. gada 2. maijs


 Pusaudži tiekas ar rakstnieku

24. aprīlī uz tikšanos ar rakstnieku Māri Runguli aicināja Skrundas Bērnu bibliotēka. Šī bija kārtējā tikšanās KKF atbalstītajā projektā „Kurzemes literāti  Skrundas novadā”.  Kultūras nama mazajā zālē pulcējās Skrundas vidusskolas 5.-7. klašu skolēni, jo Māris Rungulis vēlējās uzrunāt tieši pusaudžus. Pirms pasākumasarunājoties ar rakstnieku, izteicām savas bažas, ka ir izvēlēta vismazāk lasošā grupa, taču pasākuma gaitā pārliecinājāmies,  ka rakstnieka klātbūtne un stāstītais pamazām atraisīja bērnu interesi. Māris Rungulis jau vairākus gadu desmitus raksta bērniem un pusaudžiem un labi saprot viņiem vistuvāko tēmu – attiecības ar vecākiem un vienaudžiem. Rakstnieks izstāstīja dažus gadījumus no savas dzīves, kuri kļuvuši par pamatu atsevišķu  grāmatu  tapšanā. Iespējams, ka tieši  tas pamudināja vairākus bērnus  pēc pasākuma bibliotēkas plauktos sameklēt  Māra Runguļa grāmatas.
Pēc pasākuma Skrundā rakstnieks viesojās arī Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā.Nav komentāru: