otrdiena, 2010. gada 26. janvāris

Ceļojums (bērnu) grāmatu pasaulē..

(Attēls no grām.: Humphrey, Mabel. The book of the cat. - United States : Frederick A. Stokes & Co, 1903)
Grāmatu digitalizācijas process starptautiskā mērogā ir sācies jau pirms zināma laika... Katram par to, vai tas veicinās vai gluži pretēji - mazinās vēlmi lasīt reāli sataustāmas un sajūtamas grāmatas, kas atrodas mūsu bibliotēku plauktiņos, jau noteikti ir savs viedoklis. Taču digitalizācija notiek un noteikti turpināsies. Jau šobrīd tā sabiedrības attīstībā ir devusi arī pozitīvu ieguldījumu. Šajā gadījumā runa ir par tīmekļa vietni http://en.childrenslibrary.org/, kas darbojas jau kopš 2002.g., bet, iespējams, dažādu iemeslu dēļ ne visiem no mums ir zināma.
Starptautiskā Bērnu digitālās bibliotēkas fonda (International Children's Digital Library Foundation) turpmāk tekstā SBDB(F), misija ir attīstīt bērnos cieņu un toleranci pret dažādām kultūrām, tādejādi veicinot vienotas globālās kopienas veidošanos. Viens no mērķiem - sniegt bērniem iespēju tiešsaistē lasīt labākās bērnu grāmatas viņu dzimtajā valodā. SBDB veidotāji ir norādījuši, ka kolekcijā ir pieejamas 4346 grāmatas 54 valodās, taču, iespējams, ka šobrīd to jau ir vairāk. Diemžēl grāmatas latviešu valodā SBDB krājumos atrast neizdevās.
Vietnes galvenā mērķauditorija ir bērni, tomēr tajā ir pieejamas grāmatas (un to pilni teksti), kas varētu ieinteresēt arī "pieaugušos" :) bērnus - skolotājus, vecākus, bibliotekārus utt. Proti, grāmatu klāstā ir atrodama daiļliteratūra oriģinālvalodā, piem., K. Greiema "Vējš vītolos". Tas varētu noderēt valodu apgūšanā, jo, kā zināms, vairums bērnu grāmatu ir rakstītas viegli saprotamā valodā. Patiesu interesi radīja retās grāmatas "labākajos gados" (šī jēdziena vislabākajā nozīmē), piem., 1557.g. izdotās Ēzopa fabulas latīņu valodā u.tml. Turklāt daudzas grāmatas ir vērts apskatīt kaut vai tajās atrodamo ilustrāciju dēļ.
Noslēgumā jāpiebilst, ka SBDB veidotāju starptautiskajā komandā ir iesaistīti paši bērni, kuri palīdz atlasīt digitalizējamās grāmatas, kā arī pievieno atsauksmes par jau izlasītajām grāmatām. Un cerams, ka pēc laika SBDB mums izdosies ieraudzīt arī grāmatas latviešu valodā. :)

Nav komentāru: